Четвъртък, 20 Януари 2022
Храм св. Архангел Михаил
Басейн с. Спанчевци
Нашите абитуриенти
Previous Next
Храм св. Архангел Михаил Храм св. Архангел Михаил
Басейн с. Спанчевци Басейн с. Спанчевци
Нашите абитуриенти Нашите абитуриенти

Кратка информация

Общи данни
Население 373 (ГРАО, 2015)
Землище 17,335 km²
Надм. височина 514 m
Пощ. код 3546
Тел. код 09527
МПС код М
Администрация
Държава България
Област  Монтана
Община Вършец
Кметство
кмет

Спанчевци
Емил Иванов

 

с. Спанчевци

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ

  • Публикувана на Неделя, 29 Декември 2019 08:25
  • Написана от Petya
  • Посещения: 323
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,
 
В очакване сме на светлите Коледни празници и на Нова година. Сърцата ни се изпълват с радост и празнични чувства. Светът около нас ни се струва по-светъл и добър.
 
Обръщам се към вас в този специален момент на надежда, като ваш съгражданин и като кмет.
 
Изминаващата година бе важна за общината, защото имахме много добри постижения – по отношение на инфраструктурата и туризма, социалните дейности, културата и образованието. Бяхме свидетели и на много силно гражданско участие и добър пример, особено от страна на младите хора.
 
Това ми дава силна вяра, че и следващата година ще е спорна и добра за всички нас.
 
Продължаваме с амбиция и отговорност да работим за развитието на общината. Много неща са започнати и ще имат своя финал в следващите години. Много са и идеите за нови проекти и посоки за развитие на Вършец. Ще разчитам на всички вас – на вашите идеи, на вашето отговорно отношение и на вашата активност.
 
От сърце ви желая едни изпълнени с радост празнични дни! Нека домовете ви са пълни с обич, близки хора и смирение!
 
Вярвайте в доброто, добротворствайте, давайте добър пример! Трудете се усърдно и обичайте Вършец!
 
Благословени да сте!
Честити празници!
 
Инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец
 
 
 
 
 
 

Промяната на такса „смет“ се налага от пазара. Предлагам дофинансиране на разходите с 349 100 лв., за да се намали тежестта за хората

  • Публикувана на Неделя, 29 Декември 2019 08:21
  • Написана от Petya
  • Посещения: 267
Интервю на Петя Генова с инж. Иван Лазаров – кмет на Община Вършец
 
П.Г. – Инж. Лазаров, предлагате увеличаване на такса Битови отпадъци от новата година. Какво налага това?
И.Л. – Така е. С огромно нежелание го правя, но ние живеем в пазарни условия и те диктуват в голяма степен нашата икономическа политика. Разходите по поддържането на чистотата са много големи и те постоянно се увеличават – веднъж от това, че генерираме много отпадъци, втори път от независещи от нас причини – повишени такси на регионалното депо за отпадъци в Монтана, увеличаване почти двойно на отчисленията по Закона за управление на отпадъците, увеличение на минималната работна заплата, съответно и на разходите за заплати в сектор „Чистота“.
Знам, че това е непопулярна мярка и ще има недоволство, но понякога и такива решения са необходими, за да можем да поддържаме високо качество на услугата. Отлагането на решението на подобни управленски казуси заради евтин ПР видяхте до какво доведе в Перник с водата.
П.Г – От кога не е увеличавана таксата в община Вършец?
И.Л. – Последно таксата за тази услуга е вдигана през 2013 г. Това е доста дълъг период, през който всичко скочи нагоре – заплати, таксите към депо Монтана, отчисленията по Закона за управление на отпадъците, количеството смет също. С две думи – ръстът на разходите за този период в общината от 2013 г. до сега е 213, 34 %.
Ние със собствени средства постоянно дофинансираме разходите с близо 400 000 лева, за да намалим тежестта за хората. Но това вече няма да е достатъчно. Не сме София или Варна, ние сме малка община и нямаме такива финансови буфери. Но отново предлагам в общата план-сметка за третиране на битовите отпадъци и поддържане на обществените места чисти да заделим за дофинансиране на разходите 349 100 лв., с което да намалим тежестта за гражданите.
Тук искам още нещо да кажа – трябва да осъзнаем, че това е такса, а не данък – това е такса за услуга, която ние ползваме ежедневно – както да отидеш на фризьор или на автомивка. Няма как тази услуга да е безплатна, защото ще е за сметка на нещо друго важно – улично осветление, озеленяване, домашен патронаж и т.н. От кое да се откажем – вие ми кажете. За качеството се плаща. Така е в нормалните държави, към които претендираме, че принадлежим.
П.Г. - Какво включва таксата „смет“?
И.Л. – Няколко са компонентите – сметосъбиране и сметоизвозване, включително обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, тук влиза и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване – улици, паркове, градини и др. Всичко това, според изготвената вече план-сметка, ще ни струва през 2020 година 1 119 100 лв. А не можем да си позволим понижаване на качеството на услугата – първо заради качеството на живот на хората и второ – заради това, че сме туристически град.
П.Г. - Може ли да дадете повече детайли – как се разпределят тези над един милион лева по пера?
И.Л. – Смятали сме много стриктно и акуратно, знаете – числата са числа и пред тях няма други аргументи.
Разходите за осигуряване на съдове за битови отпадъци са в размер на 33 000 лева.
Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото в Монтана, където сме задължени да събираме сметта, са в размер на 174 500 лева.
Разходи за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране или оползотворяване на битови отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците, е в размер на 375 000 лв.
Още 536 600 лв. са предвидени за почистване на обществените места в цялата община – улици, паркове, градини, алеи и други.
За периода 2013 – 2019 година количеството на извозените битови отпадъци се е увеличило с 500 тона, като само за последната година - с около 100 тона.
Увеличението на отчисленията по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ са почти двойно – от 62,50 лв. на 100,50 лв. за последната година. А през 2013 г. размера на отчисленията по ЗУО са били в размер на 20,55 лв. на тон – сами можете да направите сметка колко голямо е увеличението – това е разлика от 80 лева към днешна дата.
Таксата, която плащаме на Регионалното депо също скача. Там също плащаме два компонента – разходи за предварително третиране на смесени битови отпадъци чрез сепариране – 20,05 лв. на тон, и разходи за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране – 21,91 лв. на тон. Това прави общо 41,96 лева на тон през 2020 г., при 25,50 лв. на тон през 2013 г. Както казах, постоянно се увеличава количеството на битови отпадъци – поради използването на еднократни опаковки и липсата на отговорно разделно събиране на отпадъците.
Всичко това подробно и прецизно е изчислено и представено в план-сметката за битови отпадъци за 2020 година, която е качена още на 29.11. 2019 г. на сайта на Общината в раздел „Местни данъци и такси“. Там всеки гражданин може да се запознае с параметрите.
П.Г. - Издали сте заповед за комунално-битовите услуги на територията на общината за 2020 г.
И.Л. – Да, още на 11.10.2019 г. Тя касае вида на услугите, както и честотата им.
Тук влизат осигуряването на съдове за смет, сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на обществените места. Това включва всички населени места на територията на общината.
Поне веднъж седмично се изхвърлят битовите отпадъци във всеки квартал на града и във всички села, три пъти месечно за всеки един от кварталите и кв. Заножене на растителни отпадъци и по веднъж месечно в селата при заявка на кметовете и кметските наместници.
Постоянен е и ангажиментът за поддържане на чистотата на обществените места във всички селища.
П.Г – Можете ли да кажете в промили или в левовата им стойност какво предлагате да е увеличението на такса смет?
И.Л. Имаме диференциран подход при определянето на таксата. При определянето на таксата сме се постарали да има справедливост.
Грешно е внушението, което се нагнетява от някои хора, че увеличението в селата е по-голямо, защото там данъчните оценки на имотите са в пъти по-ниски от тези в града. Реално това означава, че размерът на таксата е по-нисък.
Например при средна данъчна оценка на имот в града от 15 000 лева, таксата до сега е била 39 лв., а с новото предложение ще стане 60 лв. Увеличението е 21 лв., или разпределено по месеци се пада по 1,75 лв.
При средна данъчна оценка на имот в селата 2330 лв., таксата до сега е била 18,17 лв., а с новото предложение ще стане 29,13 лв. Увеличението е 10,96 лв., или разпределено по месеци се пада по 0,91 лв.
П.Г. – Какво, освен казаното, искате да споделите с хората в общината?
И.Л. – Отново искам да кажа, че правя това предложение с неудоволствие, но с ясното съзнание, че това е единствения верен управленски подход. Апелирам към всички за няколко неща. На първо място да са коректни данъкоплатци, защото ако събираме всяка година таксите на сто процента, това ще облекчи работата в сектора. На второ място – да бъдат отговорни към генерирането на отпадъци. Днес това е основна тема на всички европейски лидери и с право. Има как да генерираме по-малко отпадък, въпрос на лична воля и навици е.
Нужно е, и това ще е основна посока в нашата работа по отношението на отпадъците, да се развие и наложи разделното събиране на отпадъците. Ще се направи детайлен анализ на морфологията на използваните отпадъци. От това, което имаме като данни до тук, става ясно, че по-голямата част от отпадъците са за разделно събиране. По този начин ще се намалят чувствително отпадъците за депониране в Монтана. Както виждате – тук отново, освен от Общината, това зависи и от всеки нас като жител на общината.
Надявам се скоро да реализираме и проекта за изграждане на компостираща инсталация, което също да намали количеството на отпадък, който ще се транспортира до депото в Монтана.
И да не забравяме, че нашият дом не свършва с входната ни врата, а това е цялата община Вършец.

 

Даниел Давидов и Елеонора Иванова - в помощ на болни деца

  • Публикувана на Неделя, 29 Декември 2019 08:18
  • Написана от Petya
  • Посещения: 358

Даниел Давидов от СУ "Иван Вазов" гр. Вършец се включи в инициативата „Добрини без повод“

Талантливият художник и неговият наставник Елеонора Иванова се включиха в инициативата на ЦОП – Берковица, кв. Раковица, чиято идея е деца да нарисуват за децата от детското отделение на МБАЛ - Берковица картини, с които да украсят стените.

Доказан творец, Даниел Давидов, направи едни от най-хубавите картини, с които да зарадва болните дечица в отделението.

„На едно място бяха събрани деца от всички училища от Берковица и Вършец, с които екипът работи, за да се нарисуват картини, които ще бъдат дарени на ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ към МБАЛ Берковица.“

Екипът изказва и специални благодарности на талантливата художничка Елеонора Иванова, която подкрепи децата.

ЦОП – Берковица, кв. Раковица работят заедно с Община Вършец за подкрепа на деца и семейства в риск на територията на общината.

Съвместните им усилия наскоро бяха оценени и възнаградени като Община Вършец получи почетен знак на ДАЗД - “Аз гарантирам щастливо детство”.

Даниел Давидов от СУ "Иван Вазов" гр. Вършец се включи в инициативата „Добрини без повод“

Талантливият художник и неговият наставник Елеонора Иванова се включиха в инициативата на ЦОП – Берковица, кв. Раковица, чиято идея е деца да нарисуват за децата от детското отделение на МБАЛ - Берковица картини, с които да украсят стените.

Доказан творец, Даниел Давидов, направи едни от най-хубавите картини, с които да зарадва болните дечица в отделението.

„На едно място бяха събрани деца от всички училища от Берковица и Вършец, с които екипът работи, за да се нарисуват картини, които ще бъдат дарени на ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ към МБАЛ Берковица.“

Екипът изказва и специални благодарности на талантливата художничка Елеонора Иванова, която подкрепи децата.

ЦОП – Берковица, кв. Раковица работят заедно с Община Вършец за подкрепа на деца и семейства в риск на територията на общината.

Съвместните им усилия наскоро бяха оценени и възнаградени като Община Вършец получи почетен знак на ДАЗД - “Аз гарантирам щастливо детство”.

Даниел Давидов от СУ "Иван Вазов" гр. Вършец се включи в инициативата „Добрини без повод“

Талантливият художник и неговият наставник Елеонора Иванова се включиха в инициативата на ЦОП – Берковица, кв. Раковица, чиято идея е деца да нарисуват за децата от детското отделение на МБАЛ - Берковица картини, с които да украсят стените.

Доказан творец, Даниел Давидов, направи едни от най-хубавите картини, с които да зарадва болните дечица в отделението.

„На едно място бяха събрани деца от всички училища от Берковица и Вършец, с които екипът работи, за да се нарисуват картини, които ще бъдат дарени на ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ към МБАЛ Берковица.“

Екипът изказва и специални благодарности на талантливата художничка Елеонора Иванова, която подкрепи децата.

ЦОП – Берковица, кв. Раковица работят заедно с Община Вършец за подкрепа на деца и семейства в риск на територията на общината.

Съвместните им усилия наскоро бяха оценени и възнаградени като Община Вършец получи почетен знак на ДАЗД - “Аз гарантирам щастливо детство”.

Даниел Давидов от СУ "Иван Вазов" гр. Вършец се включи в инициативата „Добрини без повод“

Талантливият художник и неговият наставник Елеонора Иванова се включиха в инициативата на ЦОП – Берковица, кв. Раковица, чиято идея е деца да нарисуват за децата от детското отделение на МБАЛ - Берковица картини, с които да украсят стените.

Доказан творец, Даниел Давидов, направи едни от най-хубавите картини, с които да зарадва болните дечица в отделението.

„На едно място бяха събрани деца от всички училища от Берковица и Вършец, с които екипът работи, за да се нарисуват картини, които ще бъдат дарени на ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ към МБАЛ Берковица.“

Екипът изказва и специални благодарности на талантливата художничка Елеонора Иванова, която подкрепи децата.

ЦОП – Берковица, кв. Раковица работят заедно с Община Вършец за подкрепа на деца и семейства в риск на територията на общината.

Съвместните им усилия наскоро бяха оценени и възнаградени като Община Вършец получи почетен знак на ДАЗД - “Аз гарантирам щастливо детство”.

Даниел Давидов от СУ "Иван Вазов" гр. Вършец се включи в инициативата „Добрини без повод“

Талантливият художник и неговият наставник Елеонора Иванова се включиха в инициативата на ЦОП – Берковица, кв. Раковица, чиято идея е деца да нарисуват за децата от детското отделение на МБАЛ - Берковица картини, с които да украсят стените.

Доказан творец, Даниел Давидов, направи едни от най-хубавите картини, с които да зарадва болните дечица в отделението.

„На едно място бяха събрани деца от всички училища от Берковица и Вършец, с които екипът работи, за да се нарисуват картини, които ще бъдат дарени на ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ към МБАЛ Берковица.“

Екипът изказва и специални благодарности на талантливата художничка Елеонора Иванова, която подкрепи децата.

ЦОП – Берковица, кв. Раковица работят заедно с Община Вършец за подкрепа на деца и семейства в риск на територията на общината.

Съвместните им усилия наскоро бяха оценени и възнаградени като Община Вършец получи почетен знак на ДАЗД - “Аз гарантирам щастливо детство”.

Даниел Давидов от СУ "Иван Вазов" гр. Вършец се включи в инициативата „Добрини без повод“

Талантливият художник и неговият наставник Елеонора Иванова се включиха в инициативата на ЦОП – Берковица, кв. Раковица, чиято идея е деца да нарисуват за децата от детското отделение на МБАЛ - Берковица картини, с които да украсят стените.

Доказан творец, Даниел Давидов, направи едни от най-хубавите картини, с които да зарадва болните дечица в отделението.

„На едно място бяха събрани деца от всички училища от Берковица и Вършец, с които екипът работи, за да се нарисуват картини, които ще бъдат дарени на ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ към МБАЛ Берковица.“

Екипът изказва и специални благодарности на талантливата художничка Елеонора Иванова, която подкрепи децата.

ЦОП – Берковица, кв. Раковица работят заедно с Община Вършец за подкрепа на деца и семейства в риск на територията на общината.

Съвместните им усилия наскоро бяха оценени и възнаградени като Община Вършец получи почетен знак на ДАЗД - “Аз гарантирам щастливо детство”.

Даниел Давидов от СУ "Иван Вазов" гр. Вършец се включи в инициативата „Добрини без повод“

Талантливият художник и неговият наставник Елеонора Иванова се включиха в инициативата на ЦОП – Берковица, кв. Раковица, чиято идея е деца да нарисуват за децата от детското отделение на МБАЛ - Берковица картини, с които да украсят стените.

Доказан творец, Даниел Давидов, направи едни от най-хубавите картини, с които да зарадва болните дечица в отделението.

„На едно място бяха събрани деца от всички училища от Берковица и Вършец, с които екипът работи, за да се нарисуват картини, които ще бъдат дарени на ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ към МБАЛ Берковица.“

Екипът изказва и специални благодарности на талантливата художничка Елеонора Иванова, която подкрепи децата.

ЦОП – Берковица, кв. Раковица работят заедно с Община Вършец за подкрепа на деца и семейства в риск на територията на общината.

Съвместните им усилия наскоро бяха оценени и възнаградени като Община Вършец получи почетен знак на ДАЗД - “Аз гарантирам щастливо детство”.

Даниел Давидов от СУ "Иван Вазов" гр. Вършец се включи в инициативата „Добрини без повод“

Талантливият художник и неговият наставник Елеонора Иванова се включиха в инициативата на ЦОП – Берковица, кв. Раковица, чиято идея е деца да нарисуват за децата от детското отделение на МБАЛ - Берковица картини, с които да украсят стените.

Доказан творец, Даниел Давидов, направи едни от най-хубавите картини, с които да зарадва болните дечица в отделението.

„На едно място бяха събрани деца от всички училища от Берковица и Вършец, с които екипът работи, за да се нарисуват картини, които ще бъдат дарени на ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ към МБАЛ Берковица.“

Екипът изказва и специални благодарности на талантливата художничка Елеонора Иванова, която подкрепи децата.

ЦОП – Берковица, кв. Раковица работят заедно с Община Вършец за подкрепа на деца и семейства в риск на територията на общината.

Съвместните им усилия наскоро бяха оценени и възнаградени като Община Вършец получи почетен знак на ДАЗД - “Аз гарантирам щастливо детство”.